Möbelläder som klarat brandtestet BS 5852 crib 5 är läder som har behandlats på ett mycket speciellt sätt. Behandlingen gör att lädret inte kan antändas.


Detta specialsortiment omfattar allt från anilinläder till täckfärgat läder.


Lädret tillverkas på det österrikiska garveriet Wollsdorf.

På mobiltelefon se meny