Flygläder är läder som har utvecklats för användning i flygplan. Detta läder har genomgått olika tester, såsom brandtestet FAR 25 853 för att möta flygindustrins krav idag.


Observera att de visade färgerna och ådring endast är vägledande. Det kan finnas en färg- och kornskillnad från den visade bilden till det faktiska skalet.

På mobiltelefon se meny