Vägen till Noll

Hållbarhet 2022 – 2030

Vägen till noll

Vår resa för att minska påverkan

av våra tyger på vårt territorium, 

människor och planet.

• Sustainability by Design: design med återvunnet material.


• Bort från engångsbruk: hållbarhet, funktionalitet, tidlös estetik.

 

• Medveten tillverkning: vertikal, lokal, ISO 9001 & 14001certifierad.

 

• Förstå vår påverkan: livscykelanalys (LCA).


• Road to Zero: neutralisering av vår påverkan.


• Partnerskap: att förena styrkor i vår väg till cirkularitet.

Vi designar, vi väver, vi färgar, vi avslutar, vi skapar.

Vårt engagemang: tyger utan avfall


På Crevin samlar vi in ​​och sorterar allt vårt textilavfall och skickar det till en lokal spinnare som gör om det till garn åt oss. Detta garn återanvänds för bakvävning av nytt tyg. På så sätt absorberas varje bit av textilrester tillbaka i vår tillverkning och inget avfall genereras.

Läs mer om projektet           Klicka på pilen i övre hörn